Information om ITP


HVAD ER ITP?

Normalt har en person 150-400 mia. blodplader pr. liter blod.

Ved Immun Trombocytopeni (forkortet ITP) er antallet af blodplader (trombocytter) reduceret i forhold til det normale og ligger under 100 mia. pr liter blod. I daglig tale siger vi at blodpladetallet er under 100.

Et lavt antal blodplader medfører en blødningsrisiko. Der kan opstå blodansamlinger under huden og blå mærker.

Ved ITP binder antistofferne sig til blodpladerne, hvorefter de fjernes fra blodet, især gennem milten. Dette betyder at antallet af blodplader i blodet bliver lavere end normalt.

Normalt vil kroppen være i stand til at øge produktionen af blodplader for at kompensere for tabet, men denne funktion kan også være hæmmet ved ITP.

Disse to faktorer, destruktionen og den hæmmede produktion af blodplader, medfører at der kommer tydelige tegn på blodplademangel/trombocytopeni.

HVAD ER EN BLODPLADE?

En blodplade (trombocyt) er en kerneløs blodcelle.

Antallet af blodplader ligger normalt inden for intervallet 150-400 (mia. pr. liter blod).

En blodplade har en diameter på mellem 2 og 3 mikrometer. Blodpladerne er brudstykker af cytoplasmaen fra knoglemarvens megakaryocyter. Deres levetid er normalt 7-10 dage. De nedbrydes hovedsagelig i milten.

Når en blødning opstår, kommer blodpladerne hen til blødningsstedet. De klumper sig sammen og stopper hullet i blodåren.

På den måde spiller blodpladerne en vigtig rolle i forbindelse med at stoppe en blødning.

BEHANDLING

Den medicinske behandling har som mål at øge blodpladetallet til et niveau som kan anses for sikkert og som gør det muligt for ITP-patienten at leve et stort set normalt liv. Der findes i øjeblikket ikke en kur for ITP og tilbagefald kan forekomme selv efter flere år uden symptomer.

Den indledende behandling er ofte prednisolon eller højdosis dexamethason.

Immunglobulin gives som injektion i en blodåre. Det får blodpladetallet til at stige kortvarigt hos de fleste. Behandlingen kan gentages.

Anti D. Virkningen er nogenlunde som immunglobulin, men det virker kun på RH positive der stadig har deres milt.

Rituximab gives som injektion direkte ind i en blodåre eller som indsprøjtning under huden. Typisk gives behandling fire gange med en uges mellemrum.

Splenektomi (bortoperation af milten). Det er den mest effektive behandlingsform med langvarig effekt hos over halvdelen af patienterne.

Imidlertid er det ikke muligt at forudsige, hvem der vil få glæde af behandlingen. Blandt andet derfor udskyder mange denne behandlingsmulighed indtil andre muligheder er prøvet af.

ITP Purple Network
Contact: info@itpnet.info